Leczenie kanałowe

Zajmujemy się diagnozowaniem i usuwaniem zakażeń miazgi zębowej. Leczenie kanałowe, bo o nim mowa, pozwala cofnąć powstałe pod zębem zmiany chorobowe i wyeliminować konieczność jego ekstrakcji. Rekomendujemy je, gdy dojdzie do zapalenia bądź martwicy miazgi zębowej (spowodowanej próchnicą lub poważnym uszkodzeniem), zaobserwujemy zmiany w zabarwieniu zęba lub okaże się, że kanały korzeniowe nie zostały prawidłowo dopełnione poprzednim razem.

Przeważnie wskazaniem do jego przeprowadzenia są następujące objawy: ostry, tępy ból, nadwrażliwość na zimno lub ciepło, bolesność podczas żucia albo dotyku, obrzęk i tkliwość tkanek przylegających do zajętego chorobą zęba.

Jak wykonujemy leczenie kanałowe ?

Najpierw badamy ząb i izolujemy go z jamy ustnej, aby obszar pracy był suchy i nie docierały do niego bakterie zawarte w ślinie. Następnie otwieramy komorę zęba i usuwamy żywą (zawsze w znieczuleniu) lub martwą tkankę (aby tkanka obumarła pokrywamy ją kilka-kilkanaście dni wcześniej specjalnym preparatem). W dalszej kolejności oglądamy ujścia kanałów korzeniowych pod mikroskopem i przystępujemy do ich opracowania, co jakiś czas obficie je przepłukując środkiem dezynfekującym oraz kontrolując długość wypełnienia endoskopem. Na koniec osuszamy kanały, wypełniamy je szczelnie gutaperką, odbudowujemy ząb koroną lub kompozytem.

Praktykujemy leczenie kanałowe w mikroskopie. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić ilość i przebieg kanałów, skrócić czas ich wypełniania i zachować przy tym maksymalną precyzję. Rozwiązanie pozwala nam także ratować zęby, które wymagałyby wyrwania z powodu zakrzywionych korzeni czy pozostawienia w kanałach narzędzi złamanych przy poprzednim zabiegu.